Redigering av kommentarer

Av og til redigeres kommentarer som publiseres. Under slike kommentarer vil du kunne se meldingen

Denne kommentaren er redigert. Hvorfor det?

Kommentarer redigeres for eksempel av følgende årsaker:

  • Kommentaren inneholder en lenke som ikke fungerer, har en lenke til et nettsted som ikke er kommentarforfatterens, har en lenke til et kommersielt nettsted eller har en lenke til et upassende nettsted
  • Kommentaren er relevant for artikkelen, men bruker et høyst ufint språk
  • Kommentaren er relevant for artikkelen, men har sjikanerende innhold

Listen er ikke uttømmende, men illustrerer årsaker til hvorfor de blir redigert. Hvis du mener din kommentar er urettmessig redigert kan du kontakte oss.

 

© 2010-2024 Anne Siri Koksrud og Martin Bekkelund
OpphavsrettRSSKontakt

Facebook Twitter WordPress Flickr Vimeo