Informasjon om opphavsrett

Nettstedet denlateku.no tilhører Anne Siri og Martin Koksrud Bekkelund og er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (Åndsverkloven).

Tekst og bilder

Tekst og bilder er lisensiert under lisensen Creative Commons BY-NC-SA 3.0. Dette gjelder imidlertid ikke bilder som inngår som en del av nettstedets visuelle utforming. (Se eget avsnitt om visuell utforming.)

Les mer om Creative Commons.

Creative Commons License

Visuell utforming (design)

Nettstedets visuelle utforming (design) og elementer fra dette kan ikke benyttes.

Unntak og kreditering

Unntak fra lisensen er merket spesielt, med en kreditering av opphavsmannen.

 

© 2010-2023 Anne Siri Koksrud og Martin Bekkelund
OpphavsrettRSSKontakt

Facebook Twitter WordPress Flickr Vimeo