Boikott TINE

Skrevet av Martin lørdag 26. november 2011 • 20 kommentarer

Den late ku er i utgangspunktet ikke et sted for politiske ytringer, men når politiske føringer påvirker matvareutvalget er det på tide å tilkjennegi våre meninger. Fra nå av vil vi boikotte TINE, og vi oppfordrer deg til å gjøre det samme.

Boikott TINE SA

TINE SA er den desidert største produsenten av meieriprodukter i Norge, og fungerer som markedsregulator på vegne av myndighetene. Selskapet bruker sin markedsdominans til å forhindre konkurranse, både fra norske og utenlandske selskaper.

Markedsdominansen kommer godt til syne julen 2011, da butikkene gikk tomme for smør. Mangelen kunne vært løst ved å importere smør fra utlandet (ref. NRK Dagsrevyen 25.11.11), dersom tollsatsene ble senket, men TINE satte foten ned.

Selvforsyningsgrad er blant argumentene om høye tollmurer for import av matvarer til Norge, men når produksjonen ikke strekker til ser man hvordan argumentet slår tilbake. Slik planøkonomisk tankegang hører ikke hjemme i et moderne demokrati.

På Facebook har vi opprettet en side hvor vi oppfordrer til boikott av TINE SA i arbeidet for redusert importvern og lavere tollmurer. Som medlem av gruppen vil du få tips til hvor du kan kjøpe alternative produkter, hva du kan lage selv, og du kan også bidra med egne tips. Vi kommer selvfølgelig også med løsningen på smørmangelen. Følg med!

For bedre utvalg, lavere priser og høyere kvalitet er det bare å melde seg inn!

Følg @DenLateKu på Twitter og Facebook

20 kommentarer